Voorlopige indeling 21 september 2020

Interne competitie:

Bas van der Zwaag – Pavel Lapka
Rinze van der Berg – Wiebe Oppenhuizen
Peter Doetjes- Erik Klaassen
Frans van Dam – Peter Kalteren
Henk Westerink – Klaas Abma
Ferdi van Bavel – Mark Derks
Elmadani Bokal – Frits Heidinga
Enzo de Boer – Foeke Kroondijk

Wietze de Ruiter: Afwezig
Roelof Klinkers: Afwezig
Wouter van der Griendt: Afwezig