Contact

  • Penningmeester:
  • Frits Heidinga
  • telefoon: 06-53578122
  • mailadres: fritsheidinga@gmail.com
  • rekeningnummer: NL53RABO0183683927
  • contributie senioren: 120,00 euro
  • contributie junioren (tot 20 jaar): 70,00 euro
  • Teamleider tweede team:
  • nog niet bekend